2014/09/12

[jQuery][jqplot]線グラフに面を設定

線グラフに面を設定するには、下のようにfillXXXプロパティーを設定すればおk

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
<script src="./jquery.jqplot.min.js"></script>
$.jqplot('linechart', [...] ,{
  seriesDefaults: {
    fill: true,
    fillAndStroke: true,
    fillAlpha: 0.7,
    fillColor:'#fbfbfb'
  }
});

0 コメント:

コメントを投稿